Υπόβαθρο

Ο υπολογιστής αποτυπώματος e-co-foot αποτυπώνει το οικολογικό αποτύπωμα των καθημερινών δραστηριοτήτων, προκειμένου να βοηθήσει ιδιαίτερα τους νέους να προσαρμόσουν έτσι τον τρόπο ζωής τους ώστε να έχουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Συνεπώς, ο υπολογιστής αποτυπώματος e-co-foot δεν επικεντρώνεται στον υπολογισμό του συνολικού αποτυπώματος από ΟΛΑ για ένα ολόκληρο έτος ζωής. ΔΕΝ ενσωματώνονται επίτηδες γκρίζα αποτυπώματα π.χ. υπηρεσίες υποδομής, που δεν μπορούν να επηρεαστούν από άτομα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


akaryon GmbH, Grazer Strasse 77, A-8665 Langenwang/Austria
Phone +43 3854 25099
Email info@e-co-foot.eu

EU

Co-founded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union