Εγγραφείτε ως εκπαιδευτικός

Σας ευχαριστούμε που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Αποτυπώματος e-co-foot!
Ως δάσκαλος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή στην τάξη και αντίστοιχα σε εργαστήρια για την ανάλυση των αποτυπωμάτων. Φυσικά μπορείτε επίσης να υπολογίσετε το δικό σας αποτύπωμα.

Έχετε ήδη εγγραφεί;

Ας αρχίσουμε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


akaryon GmbH, Grazer Strasse 77, A-8665 Langenwang/Austria
Phone +43 3854 25099
Email info@e-co-foot.eu

EU

Co-founded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union