Εγγραφείτε ως μαθητής

Σας ευχαριστούμε που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Αποτυπώματος e-co-foot!
Ως μαθητής μπορείτε να μάθετε το οικολογικό αποτύπωμα των καθημερινών σας δραστηριοτήτων.

Έχετε ήδη εγγραφεί;

Ας αρχίσουμε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


akaryon GmbH, Grazer Strasse 77, A-8665 Langenwang/Austria
Phone +43 3854 25099
Email info@e-co-foot.eu

EU

Co-founded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union